• Hızlı Ulaşım : +90 532 307 54 34

Kalite Politikamız

Müşteri beklentilerinin tam anlamıyla karşılanmasını temel amaç edinen, ortaklarına reel kazanç sağlayan, tedarikçi ilişkilerini dengeleyen, çalışanlarını bilgilendirip yetkilendirmesini ve takım çalışması ve güncel eğitimler ile süreçlerin sürekli iyileştirilmesini hedefleyen, kaliteli üretimin devamlılığını sağlayarak toplumsal sorumluluklarını yerine getiren, çevresine saygılı üretim ve yönetim ile hedeflenen kalitede, zamanında ve hatasız olarak sunmak kalite politikamızdır.

Ayrca Ölçülebilir nitelikler, Her müşteri için standart uygulama,Güvenilir verilere dayalı hizmet sunmak, Satış öncesi ve sonrası müşteri hizmetleri, Bilgi paylaşımı, Ulusal ve uluslararası kalite belgelerine sahip ürünlerin pazarlanması amaç ve uygulamalarımızdan bazılarıdır.